24. Banking Forum & 20. Insurance Forum

25-26 października 2022 r. odbyło się 24. Banking Forum & 20. Insurance Forum — wydarzenie zrzeszające kluczowe osobistości ze świata bankowości i ubezpieczeń oraz firmy technologiczne świadczące usługi dla tych sektorów. Kongres jest unikalną i prestiżową platformą wymiany poglądów dla wyżej wymienionych interesariuszy. Limitless Technologies po raz kolejny było Partnerem Strategicznym tego wydarzenia.

Drugiego dnia forum (26.10) Artur Drobiecki, Head of Sales, Limitless Technologies wziął udział w debacie na temat “Cyberbezpieczeństwo jako wspólny mianownik strategii instytucji finansowych”.

W trakcie dyskusji poruszono następujące tematy:

  • Cyberbezpieczeństwo banków i zakładów ubezpieczeń w obliczu nowych ryzyk i wyzwań,
  • Regulacje prawne wyzwaniem dla zespołów cyberbezpieczeństwa,
  • Współpraca międzysektorowa w zakresie cyberprzestępczości,
  • Zapewnienie ciągłości działania, m.in. digital twin, złota kopia – pułapki i przeszkody formalne, możliwe scenariusze, alternatywy
  • Zastosowanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w zakresie cyberbezpieczeństwa,
  • Podejście klientocentryczne – konsument jako właściciel danych. Na kim spoczywa odpowiedzialność za ochronę przed cyberatakami w relacji bank – klient?

Cyberprzestępcy nie ograniczają się do środków technicznych, ale sięgają po psychologię, socjotechniki. Dlatego żeby zminimalizować zagrożenie, sensowne wydaje się minimalizowanie liczby autentykacji, które musi przejść każdy z klientów banków. Jeżeli klient w każdej instytucji będzie musiał przechodzić tę samą procedurę, składającą się z podawania haseł czy odpowiadania na te same osobiste pytania, to w którymś momencie jego czujność będzie na tyle uśpiona, że jego dane będzie można w bardzo prosty sposób wykraść podszywając się pod taką instytucję.” — mówił Artur Drobiecki.

Dowiedz się więcej