Limitless Technologies Partnerem Strategicznym 2. Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji

Limitless Technologies zostało Partnerem Strategicznym 2. edycji Kongres Nowoczesnej Dystrybucji, który odbył się 27-28 października 2020 r. w formie online. Kongres ten jest wydarzeniem zrzeszającym liderów branży handlu i dystrybucji, prezesów największych sieci handlowych i najważniejszych ekspertów.