Limitless Technologies Partnerem Strategicznym 32. Konferencji Energetycznej EuroPOWER & 2. OZE Power

Limitless Technologies znalazło się w gronie Partnerów Strategicznych 32. Konferencji Energetycznej EuroPOWER & 2. Kongres OZE Power, które odbyły się 16-17 listopada 2020 r.

W ramach panelu poświęconego cyfryzacji sektora energetycznego, Kamil Smuga, VP, CIO Limitless Technologies oraz Ariel Galik, Account Executive, Salesforce wygłosili wspólnie prezentację “Budowanie pozycji lidera poprzez rozwój doświadczenia klienta”. Omawiając aktualną sytuację na rynku, zmienioną wpływami pandemii COVID-19, wskazali oni główne trendy rozwoju firm energetycznych oraz związane z nimi możliwości i wyzwania we wdrażaniu cyfryzacji.
W swojej wypowiedzi postawili również tezę, że w przygotowaniu na nadchodzący rozdział postcovidowy, firm energetyczne muszą postawić na nowe źródła wartości dla klienta poprzez ciągły rozwój doświadczenia w kanałach digital.