Limitless Technologies Partnerem Strategicznym XII Smart City Forum

Smart City Forum to najważniejsze w Polsce wydarzenia poświęconego rozwojowi inteligentnych miast. Dołączyliśmy do grona Partnerów Strategicznych 12. edycji, która odbyła się 12 i 13 maja.
 
Blok CITIZENTECH & SMART CITY technologies, w którym wzięliśmy udział,
poświęcony został tematom związanym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w miastach.
 
W ramach wystąpienia Jasne chmury nad miastem Kamil Smuga VP, CIO Limitless Technologies, zaprezentował jaki sposób i w jakim zakresie wykorzystanie potencjału chmury umożliwia miastom bycie smart. Z perspektywy dostawcy usług technologicznych, przedstawił podejście smart w ujęciu rozwiązań IoT połączonych ze sobą w sieć. Wskazał możliwości optymalizacji działania tej sieci pod kątem zarządzania miastem. Na przykładzie technologii monitoringu paneli fotowoltaicznych opartej o rozwiązania chmurowe, omówił stworzenie aplikacji biznesowej wspierającej nadzór, detekcję, raportowanie i zgłaszanie nieprawidłowości w dostarczaniu energii.
 

Więcej