Posiedzenie Rady Programowej Insurance Forum

7 lipca 2022 r. w The Westin Warsaw Hotel odbyło się posiedzenie Rady Programowej Insurance Forum, którego jesteśmy Partnerem Strategicznym. Dyskutowaliśmy w gronie specjalistów z zakresu finansów i ubezpieczeń, w celu opracowania agendy do 19. edycji wydarzenia.

W trakcie obrad skupiono się na problemach, szansach i wyzwaniach stojących przed branżą ubezpieczeniową. W posiedzeniu uczestniczył Błażej Janik, Manager ds. realizacji kontraktów strategicznych, Limitless Technologies.

W trakcie spotkania poruszono następujące tematy:

  • Cyberbezpieczeństwo zakładów ubezpieczeń w obliczu nowych ryzyk i wyzwań,
  • Rynek ubezpieczeń w obliczu sytuacji gospodarczo-politycznej w kraju i na świecie,
  • Kierunki uzyskiwania przewagi konkurencyjnej w obszarze nowych technologii,
  • Embedded Insurance, czyli zintegrowana odpowiedź na potrzeby konsumentów

19. Insurance Forum odbędzie się 25-26.10 w The Westin Warsaw Hotel oraz online.

Dowiedz się więcej →