Posiedzenie Rady Programowej RetailTec Congress

17 sierpnia 2022 r. odbyło się zdalne posiedzenie Rady Programowej RetailTec Congress. W gronie ekspertów branży handlowej dyskutowaliśmy na temat ram programowych kolejnej edycji wydarzenia.

W trakcie obrad, Artur Drobiecki, Head of Sales, Limitless Technologies oraz Marek Piotrowicz, Head of Operations, Limitless Technologies zwrócili uwagę na problemy, z którymi zmaga się obecnie branża retail.

Marek Piotrowicz poruszył temat deglobalizacji oraz przenoszenia zakupów na lokalne rynki. Artur Drobiecki skupił się na problemach technologicznych.

Obecna sytuacja za wschodnią granicą odnosi negatywne skutki również w sferze cyfrowej — mamy do czynienia z wieloma atakami. W związku z tym zbieranie danych, które jest konieczne do zarządzania, optymalizacji i wdrażania machine learningu jest utrudnione. Z drugiej strony, przenoszenie danych do chmury wiąże się z wieloma wyzwaniami, które mogą zburzyć główne cele organizacji handlowych.” – mówił Artur Drobiecki.

Oto część zagadnień, które zostaną poruszone w trakcie kolejnej edycji wydarzenia:

  • Jak technologia pozwala sprostać obecnym wyzwaniom branży retail – strategie w nowej rzeczywistości,
  • Transformacja, wyzwania i zagrożenia dla łańcucha dostaw,
  • Employee journey i budowanie doświadczenia pracowników,
  • Trendy technologiczne w retailu w obliczu dynamicznych zmian makroekonomicznych,
  • AI i analiza danych – jako klucz do budowania lepszych doświadczeń klientów,
  • Digitalizacja i zrównoważone rozwiązania dla handlu.

RetailTec Congress odbędzie się 15-16 listopada 2022 r. w The Westin Warsaw Hotel.

Dowiedz się więcej