Udział Limitless Technologies w posiedzeniu Rady Programowej Insurance Forum

30 czerwca 2021 r. Limitless Technologies wzięło udział w posiedzeniu Rady Programowej Insurance Forum. Podczas spotkania wymieniliśmy poglądy z ekspertami sektora ubezpieczeniowego oraz przedstawicielami firm technologicznych i instytucji związanych branżą. Spotkanie poświęcone zostało budowaniu agendy najbliższej edycji Banking & Insurance Forum.

W programie kongresu nie zabraknie wątków technologicznych. Pojawią się takie tematy jak m.in. strategie technologiczne dla rozwoju sektora ubezpieczeniowego, technologia cloud, zarządzanie danymi i cyberbezpieczeństwo.

“Zwróćmy uwagę na bezpieczeństwo danych: z jednej strony w klasycznym rozumieniu cyberbezpieczeństwa, ale również ze strony potrzeby dokumentacji procesów zachodzących w branży” – mówił Artur Drobiecki, Head of Sales Limitless Technologies, który reprezentował spółkę.

 

Więcej