Udział Limitless Technologies w posiedzeniu Rady Programowej Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji


17 lutego 2022 r. odbyło się zdalne posiedzenie Rady Programowej Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji. Wraz z ekspertami z branży handlu i dystrybucji oraz specjalistami w dziedzinie transformacji cyfrowej, spotkaliśmy się w celu stworzenia agendy do IV edycji kongresu. Przedstawicielem Limitless Technologies był Artur Drobiecki, Head of Sales.

W trakcie obrad dyskutowano m.in. na następujące tematy:

  • Hybrydyzacja modeli sprzedażowych
  • Innowacje w płatnościach online
  • Zastosowanie sztucznej inteligencji w procesie zarządzania przestrzenią i promocjami
  • Strategie handlowe oparte na zbieraniu danych
  • Uniwersalizacja handlu online

W trakcie dyskusji Artur Drobiecki, Head of Sales Limitless Technologies, zwrócił uwagę zgromadzonych na problem związany z nomenklaturą technologiczną: “Język technologiczny często powoduje, że ciężko słucha się firm technologicznych, mimo że mają bardzo ciekawe, istotne czy wręcz konieczne do zastosowania rozwiązania.”

Artur Drobiecki zaproponował, aby w trakcie kongresu nie skupiać się jedynie na prezentacji działania nowoczesnych rozwiązań technologicznych w sposób systemowy. Warto przedstawić uczestnikom praktyczne zastosowania, które obrazują co może osiągnąć biznes retail za pomocą konkretnych rozwiązań.

IV. Kongres Nowoczesnej Dystrybucji odbędzie się 17-18 maja w Warszawie w formule hybrydowej.

Dowiedz się więcej