Udział Limitless Technologies w posiedzeniu Rady Programowej RetailTec Congress

Jako Partner Strategiczny RetailTec Congress, 24 lutego 2021 r. Wzięliśmy udział z zdalnym posiedzeniu Rady Programowej wydarzenia.