Udział Limitless Technologies w posiedzeniu Rady Programowej Smart City Forum

7 lipca 2021 r. odbyło się zdalne spotkanie Rady Programowej Smart City Forum. Wraz z przedstawicielami samorządów oraz dostawcami rozwiązań dla miast dyskutowaliśmy na temat zakresu merytorycznego XIII edycji Smart City Forum. Limitless Technologies reprezentował Artur Drobiecki, Head of Sales.

W trakcie obrad podkreślono rolę nowoczesnych technologii w rozwoju współczesnych miast. Zwrócono uwagę m.in. na płatności cyfrowe, narzędzia cyfrowe dla miast, platformy i rozwiązania Smart City oraz kwestię analityki danych. Omówiono również znaczenie infrastruktury teleinformatycznej, smart lighting oraz wyzwania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa w transporcie publicznym.

XIII edycja Smart City Forum odbędzie się 13-14 października 2021 r. w formule hybrydowej.

Więcej