Udział Limitless Technologies w posiedzeniu Rady Programowej Smart City Forum

Jako Partner Strategiczny 12. Smart City Forum, wzięliśmy udział w posiedzeniu Rady Programowej 12. edycji wydarzenia. Spotkanie odbyło się 12 lutego 2021 r. w formie online.