Warsztaty na temat digitalizacji sektora finansowego

26 września 2022 r. w The Westin Warsaw Hotel odbyło się spotkanie warsztatowe na temat: “Digitalizacja sektora finansowego – cyfrowy trwały nośnik – aspekty prawne i technologiczne, korzyści biznesowe”.

Spotkanie było skierowane do przedstawicieli sektora bankowego, ubezpieczeń, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych oraz firm leasingowych. Warsztat miał na celu przedstawienie instytucjom o wyżej wymienionym profilu korzyści, jakie zapewnia implementacja cyfrowego trwałego nośnika w procesie komunikacji z klientem.

W ramach workshopu Artur Drobiecki, Head of Sales, Limitless Technologies oraz Marek Piotrowicz, Head of Operations, Limitless Technologies poprowadzili segment dotyczący korzyści biznesowych przy wdrożeniu Trwałego Nośnika w branży finansowej poza bankowością.

Artur i Marek poruszyli następujące kwestie:

 • Ramy czasowe i zaangażowania po stronie instytucji, które jest potrzebne do kompletnego wdrożenia,
 • wyzwania “Trwało-Nośnikowe” w ubezpieczeniach, TFI, leasingach i funduszach emerytalnych,
 • Procesy, które usprawnia Trwały Nośnik w obszarach:
  • obsługi klienta/ działów produktowych,
  • wypłaty roszczeń, wypłaty środków i obsługi reklamacji,
  • fakturowania i rozliczeń z klientami oraz partnerami handlowymi
 • Trwały nośnik milowym krokiem do organizacji “paperless”:
  • Rozszerzenie funkcjonalności Trwałego Nośnika o organizację wymiany dokumentów i plików z klientami i partnerami,
  • Infrastruktura Trwałego Nośnika wsparciem dla systemu zarządzania treścią (ECM), systemu backupu i archiwum.