Mentoring — czy warto go stosować i jak wpływa na rozwój zespołu?

W obecnych czasach, mając dostęp do wielu różnych webinarów, platform learningowych oraz baz wiedzy, jesteśmy w stanie samodzielnie (przynajmniej tak przekonują nas opisy takich programów) zyskać potrzebną nam wiedzę, a nawet zdobyć certyfikaty w konkretnych dziedzinach potwierdzające nasze umiejętności. Skoro samodzielna nauka i definiowanie kolejnych etapów rozwoju jest tak proste, to czemu coraz częściej na liście benefitów dla kandydata podczas rekrutacji, widnieje punkt dotyczący posiadania mentora?

 

Cel mentoringu

Celem mentoringu jest wsparcie osoby mniej doświadczonej w budowaniu kompetencji, planowaniu i realizowaniu ścieżek rozwoju oraz gromadzeniu odpowiednich materiałów i narzędzi do nauki. Mentoring ma wiele zalet, zarówno dla podopiecznego, jak i dla samego mentora. 

mentoring

 

Wpływ mentora na podopiecznego

Przede wszystkim, mentor ma ogromny wpływ na jakość wiedzy zdobywanej przez podopiecznego. Internet jest prawdziwą skarbnicą informacji, ale nie wszystkie zagadnienia są nam potrzebne na określonym etapie nauki. Wręcz przeciwnie! Zbyt wczesne zagłębianie się w zaawansowane tematy może zniechęcić nas do dalszego poszerzania wiedzy. Właśnie to jest główną misją mentora: dostosować zakres materiałów oraz sposób ich przekazywania do umiejętności i indywidualnych cech podopiecznego. Każdy z nas jest inny i to, co dla jednej osoby będzie dobre, nie zawsze okaże się skuteczne dla drugiej.

 

Wiedza praktyczna na wagę złota

Kolejnym ważnym aspektem jest element praktyczny. Wiedza teoretyczna często opiera się na rozwiązywaniu abstrakcyjnych problemów, które w rzeczywistości rzadko mają miejsce. Mentor, w oparciu o swoje doświadczenia, jest w stanie pokazać początkującej osobie obszary, w których może skonfrontować wiedzę teoretyczną z realnymi przypadkami, a tym samym ocenić swoje faktyczne umiejętności. Analiza i sposób rozwiązywania problemów oparty na prawdziwych doświadczeniach mentora, pozwala podopiecznemu lepiej zrozumieć zagadnienie i dostosować odpowiednie rozwiązanie w przyszłości.

  

Wdrożenie do pracy w zespole

Ważnym atutem posiadania mentora jest fakt, że nikt nie zapozna nas lepiej ze sposobem funkcjonowania firmy niż osoba, która pracuje w niej od dłuższego czasu. Mentor przekazuje nam cenne informacje dotyczące skutecznej pracy w zespole, zaznajamia nas z polityką organizacji oraz nawykami i procedurami, które zespół stosuje na co dzień. Mentoring na pewno można zaliczyć do jednego z najbardziej skutecznych elementów team-buildingu.

praca w zespole

 

A co z korzyściami dla samego mentora?

Bycie mentorem nie kończy się na przekazywaniu wiedzy podopiecznemu. Dobry mentor pełni również rolę opiekuna: uczy, motywuje, doradza oraz przekazuje informację zwrotną na temat postępów. Wszystkie te umiejętności znajdują się na szczycie listy cech idealnego lidera, co pozwala nam śmiało stwierdzić, że mentoring pomaga w budowaniu i rozwijaniu umiejętności prowadzenia zespołu.

 

Sztuka skutecznej komunikacji

Mentoring rozwija również umiejętności komunikacyjne. Jeżeli kiedykolwiek próbowałeś komuś coś wyjaśnić, prawdopodobnie zauważyłeś, że musisz to najpierw na spokojnie przemyśleć i uporządkować treść wypowiedzi tak, aby inni mogli ją zrozumieć. Będąc mentorem, musisz czasem tłumaczyć bardzo skomplikowane i nieoczywiste rzeczy osobie, która ma mniej doświadczenia i może wymagać indywidualnego podejścia. To właśnie umiejętność skutecznego przekazywania informacji dowolnej osobie, niezależnie od poziomu jej wiedzy i cech indywidualnych, wskazuje na wysokie umiejętności komunikacyjne mentora.

 

Arthur Yazvinski

Salesforce Consultant

Arthur Yazvinski