Programsko Vijeće 32. Energetske Konferencije EuroPower i 2. OIE Power

Kao Strateški Partner 32. Energetske Konferencije EuroPower i 2. OIE Power, sudjelovali smo na sastanku Programskog vijeća događaja koji se održao 29. srpnja 2020.
U ime tvrtke na sastanku je sudjelovao Kamil Smuga, CIO, potpredsjednik Limitless.
Tijekom rasprave o digitalizaciji energetskog sektora ukazao je na aspekte u kojima tehnologija može olakšati komunikaciju između pojedinaca i poslovnih subjekata.
Predstavio je primjenu tehnologije u području transparentnosti podataka, predloživši da se ova tema sagleda u dvije razine:
– pristupa podacima:
Postoji li transparentnost na razini opskrbljivača energijom?
Postoje li tehnološki alati, koji omogućuju pristup podacima?
Imaju li potrošači pristup njima?
–upotrebe podataka za poduzimanje radnji:
Kako se podaci mogu prenijeti od potrošača do dobavljača?
Jesu li primljeni u ovom smjeru?
Koriste li se za optimizaciju aktivnosti dobavljača?