Sudjelovanje Limitless Technologies na sastanku programskog vijeća RetailTec Congress

Kao Strateški PartnerRetailTec Congress, 24. veljače 2021
Sudjelovali smo na daljinskom sastanku Programskog vijeća događaja.