Limitless Technologies deltakelse på møtet til Smart City Forum programråd

Som strategisk partner til 12. Smart City Forum deltok vi på møtet til programråd for den 12. utgaven av arrangementet.
Møtet fant sted 12. februar 2021 online.