Limitless Technologies – strategisk partner til 2. Kongres Nowoczesnej Dystrybucji [Kongress for moderne distribusjon]

Limitless Technologies ble den strategiske partneren til 2. utgave av Kongress for moderne distribusjon, som ble avholdt 27– 28. oktober 2020 i elektronisk form.
Denne kongressen er en begivenhet som samler ledere av handels- og distribusjonsindustrien, styreformenn for de største detaljhandelskjedene og de viktigste ekspertene.