Limitless Technologies – strategisk partner til 32. EuroPOWER & 2. OZE Power konferanse

Limitless Technologies kom med blant strategiske partnere på 32. EuroPOWER & 2. OZE Power konferanse som fant sted 16–17. november 2020.
Som en del av panelet viet digitaliseringen av energisektoren, holdt Kamil Smuga, VP og CIO Limitless Technologies og Ariel Galik, Account Executive, Saleforce, en felles presentasjon med tittelen ” Å bygge en lederstilling ved å utvikle kundeopplevelse”.
Mens de diskuterte den nåværende markedssituasjonen, endret av virkningen av COVID-19-pandemien, indikerte de hovedtrendene i utviklingen av energiselskaper og relaterte muligheter og utfordringer i implementeringen av digitalisering.
I uttalelsen la de også opp avhandlingen om at energiselskaper må forberede seg på nye verdikilder for kundene gjennom den kontinuerlige utviklingen av erfaring innen digitale kanaler som forberedelse til det kommende postcovid-kapittelet.