Programåd for den 32. EuroPower energikonferanse og 2. OZE Power

Som en strategisk partner til 32. EuroPower energikonferanse og 2. OZE Power deltok vi på møtet til programrådet for arrangementet, som fant sted 29. juli 2020.
Kamil Smuga, CIO og VP Limitless deltok på møtet på vegne av selskapet.
Under diskusjonen om digitaliseringen av energisektoren pekte han på aspektene der teknologi kan legge til rette for kommunikasjon mellom enkelte personer og forretningsenheter.
Han presenterte anvendelsen av teknologi innen datatransparens og foreslo å se på dette emnet i to plan:
– tilgang til data:
Er det åpenhet på energileverandørnivå?
Finnes det teknologiske verktøy som gir tilgang til data?
Har forbrukerne tilgang til dem?
– bruk av data for å iverksette tiltak:
Hvordan kan data overføres fra forbruker til leverandør?
Blir de mottatt i denne retningen?
Brukes de for å optimalisere leverandøraktiviteter?