“Ledare om finanser och ekonomi” – Limitless Technologies var partner till en serie av webbseminarier

Limitless Technologies blev partner till en serie av webbseminarier som organiseras av MMC Polska inom ramen för Spotkania Liderów Bankowości i Ubezpieczeń [Möten mellan Ledande Banker och Försäkringsbolag].
Syftet med möten är att ge experter inom finansbranschen en möjlighet att utbyta idéer och forma sektorns framtid.
Det första webbseminariet ägde rum den 5 februari 2021 och handlade om utmaningar som finanssektorn står inför under 2021 samt om bankernas och biståndsinstitutionernas roll i återuppbyggnaden av investeringsekonomin efter COVID.