“Vårt folks framgång är vår framgång” – en intervju med Kamil Smuga, VP och CIO för Limitless Technologies

„Från en datavetenskapsstudent till programmerare och ledare ansvarig för flera team på Salesforce, och slutligen till entreprenör – vår samtalspartner har gått en intressantkarriärväg.
Framgång inom IT-branschen kan man hitta på många ställen.
Huvudpersonen i denna intervju hittade framgången i Irland och fortsätter nu att bygga upp den i Polen.
Kamil Smuga, CIO och VP för Limitless Technologies, berättar om sitt arbete hos de största jättarna i branschen (IBM, Salesforce), företagskultur och teambyggande baserat på värden.”