CPQ/Billing

CPQ/Billing

Snabb behandling av genererade och mottagna fakturor är en integrerad verksamhetsdel hos varje företag. Genom att koppla Billing-verktyget till CRM Sales Cloud kan du skapa ett tillförlitligt system som gör det möjligt att automatisera operationer och fullständigt personalisera dokument.

För vem?

För små, medelstora och stora företag som vill förbättra sitt arbetsflöde och snabbt importera fakturor till redovisningssystem.

Fördelar:

Enkel anpassning och stora möjligheter att skapa individuella element.

Snabb och tillförlitlig integrering med redovisningssystem genom generering av TXT- och CSV-format.

Automatisering av interna processer.

Fullständig personalisering av dokument inklusive tillägg av logotypen, definiering av de olika rubrikernas utseende och språkval.

Tilldelning av genererade fakturor till särskilda e-postadress.

Fyll i formuläret för att se produktdemo!


Administratör och personuppgiftsansvarige är Limitless Technologies Sp. z o.o. med säte i Warszawa i Polen (00-193), ul. Stawki 2. Dina personuppgifter behandlas för genomförande av avtal, utskick av marknadsföringsinformation samt för administratörens publicering av dina bilder.
Mer