Implementering av Salesforce

Grundläggande konfiguration av applikationer

Implementering av Salesforce – Limitless Technologies tjänster

 

SNABBA IMPLEMENTERINGAR

Snabb implementering och start

Standardinförandet är den perfekta lösningen för små och medelstora företag som vill automatisera givna operationer utan att investera i konfiguration av flera applikationer.
Vi erbjuder snabba förenklade implementeringar – dessa utgör essensen av bästa implementeringar och praxis och tack vare dem blir du ledande i din bransch.

Första steg

Arbetet med ett nytt projekt börjar med en endags-workshop om analys – efter att ha identifierat din firmas behov och utmaningar fastställer vi vilka områden som behöver förbättring, medan du upptäcker kraften i Salesforce-lösningar.
Nästa steg är att konfigurera verktyg med hänsyn till slutsatser som vi kommit fram till under diskussionens gång.
Efter ett par dagar levererar vi en testinstans som du kan testa utan och innan för att sedan acceptera den och börja arbeta med Salesforce.

Stöd

Till ditt förfogande har du en grupp av experter och konsulter som gärna besvarar alla dina frågor och hjälper dig åtgärda befintliga problem.

  • Dedikerad för små och medelstora företag.
  • Endags-workshop med kunden.
  • Snabb konfiguration av valda implementeringar.
  • Omedelbar start av det implementerade systemet.
  • Dedikerade lösningar för företag.
  • Arbete med projektet i två veckors iterationer.
  • Övergripande tester av utvecklade lösningar.

 

ANPASSADE IMPLEMENTERINGAR

SaaS-tjänster i all sin prakt

Stora företag behöver okonventionella lösningar, vilket innebär mer komplexa implementeringar.
Anpassade implementeringar är en bra strategi i strid mot dina starkaste konkurrenter – tillsammans med Salesforce ska vi förbereda dig för denna kamp!

Första steg

Allt börjar med ordet – på det sättet bestämmer vi hur vi ska stödja din firmas utveckling baserat på Salesforce-lösningar.
Vi antar att ditt företag ska införa mer än en applikation. Därför kommer analysworkshoppen att ta åtminstone två dagar.
Ett stort projekt betyder en stor utmaning och ett stort team som väntar på att inleda arbetet – vi ska hålla ständig kontakt med dig för att införandet i det nyskapade systemet ska gå smidigt. Vi ska också se till att lösningarna återspeglar alla dina förväntningar.
En noggrann analys, konkreta skräddarsydda lösningar och snabba implementeringar – det är så vi arbetar!

Stöd

En engagerad expertgrupp tar hand om varje detalj av den planerade implementeringen och håller kontakt med dig.
Vid genomförandet av tester ska du ha god insikt i de utvecklade lösningarna. Du ska verkligen ha kontroll över vårt arbetes resultat.

 

SYSTEMINTEGRATION

Vi ska integrera lösningar du använder

Synkronisering av externa verktyg

Varierade affärsprocesser betyder oftast flera verktyg på flera plattformar. I detta fall kan man antingen jämt växla mellan olika nödvändiga plattformar eller beställa deras synkronisering med Salesforce verktygsmiljö och kombinera kompetenserna hos utvecklingsteamet och affärsteamet. Ägna den sparade tiden åt att utveckla din verksamhet medan vi tar hand om resten.

För vem?

För företag som använder olika system och plattformar samt vill automatisera sina processer och integrera tillgängliga resurser.

Fördelar:

Ökning av företagets effektivitet.

Kortare tid som ägnas åt att driva olika plattformar.

Snabbt utbyte av data mellan integrerade system.

Snabbare beslutsfattande i företaget.

Exempel på integreringar: marknadsföringsverktyg, nätbutiker, e-commerce-verktyg och ERP-system.

Har du frågor? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.Administratör och personuppgiftsansvarige är Limitless Technologies Sp. z o.o. med säte i Warszawa i Polen (00-193), ul. Stawki 2. Dina personuppgifter behandlas för genomförande av avtal, utskick av marknadsföringsinformation samt för administratörens publicering av dina bilder.
Mer