Avlönad praktik

Kommer du snart avsluta högre utbildning och funderar på vad du ska göra sedan? Borde du skaffa dig en annan utbildning eller kanske börja jobba?
Vilken väg ska du välja?
Vad borde man satsa på i dessa osäkra tider?
Vi svarar på dessa svåra frågor med en perfekt lösning.
Investera i dig själv och gå med i vårt avlönade praktikprogram och lär dig att arbeta i Salesforce-miljön.

Salesforce är en av världens populäraste CRM-lösningar och har under den senaste tiden fått en stor konkurrensfördel.
Denna teknologi används allmänt av stora och små företag inom den kommersiella sektorn, tjänstesektorn, marknadsföringssektorn och många andra.
På den polska marknaden utvecklas den mycket snabbt, vilket resulterar i ett kontinuerligt behov av experter och utgör en garanti för anställning.

Några ord om praktikprogrammet

Praktik på Limitless Technologies, den officiella affärspartnern till Salesforce, kommer att ge dig en rad fördelar:

  • garanterad lön,
  • värdefull yrkeserfarenhet under övervakning av en dedikerad handledare,
  • arbete i ett litet, väl sammansvetsat team och välkomnande atmosfär
  • du kommer att utveckla både dina IT-kunskaper och social kompetens
  • du kommer att skaffa dig certifierade, internationellt erkända kvalifikationer som vi betalar för!

Praktiken är indelad i tre steg.

I första steget kommer du att bekanta dig med Salesforce-teknologin med hjälp av tillhandahållet material och schema. Du ska utföra uppgifter under övervakning av din handledare som ska hjälpa dig hitta lösningar på alla problem som dyker upp.

Efter att ha förvärvat grundläggande kompetens inom Salesforce-teknologin kommer du att bekanta dig med specialiserade verktyg inom de populäraste lösningarna (Sales Cloud, Service Cloud, CPQ, Community Cloud).

I sista steget kommer du att aktivt stödja din handledare i utförandet av projektet. Du ska få en möjlighet att överföra din teoretiska kunskap till en riktig projektutmaning och skaffa dig erfarenhet av att arbeta med kunden.

Varje steg är avsett att ta en månad, men om du lär dig snabbare ska vi påskynda hela processen.
Efter att du framgångsrikt avslutat praktiken erbjuder vi dig förlängning av samarbetet. På så sätt kan du få ny arbetserfarenhet inom vårt karriärsystem på nya ekonomiska villkor.

Du kan delta i programmet inom ramen av arbetslivspraktik för studenter eller helt oberoende.
Vi är flexibla; tillsammans ska vi fastställa din arbetstid så att du kan klara både praktiken och kurserna på universitetet.
Kom ihåg att du måste lära dig en stor del av materialet självständigt; 30 timmar i veckan borde räcka

Vem söker vi

Dig!

Det räcker med att du är sistaårs student på din utbildning, tycker om modern teknik, pratar perfekt engelska, tänker analytiskt, känner till dataanalysverktyg och lär dig snabbt.

utmanande uppgifter
tillgång till ett omfattande nätverk av affärskontakter
samarbete med de största varumärkena
kreativ arbetsmiljö
människor som man vill jobba med
inspirerande ledare
utbildning
arbete med användning av avancerad teknologi
distansarbete
ett kontor i centrum
flexibilitet
garanti av anställning
karriärsystem
stabil arbetsgivare

Ansök

CV


Administratör och persondataansvarig är Limitless Technologies Sp. z o. o. med säte i Warszawa i Polen, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, KRS 0000836821, NIP 676-257-96-45, REGON 385893608 („Administratör”).Dina personuppgifter ska endast behandlas för att genomföra rekryteringsförfarandet.
Dina personuppgifter raderas efter att du återkallar ditt samtycke eller efter avslutningen av rekryteringsförfarandet. Dina personuppgifter ges till tredje parter i enlighet med relevanta underentreprenörsavtal om behandling av personuppgifter i syfte att lagra personuppgifterna på en server eller en brevlåda och utnyttja IT-tjänster. Samtycke utgör grunden för behandling av persondata. I samband med behandling av personuppgifter har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter, få rättelse av dina personuppgifter, få dina personuppgifter raderade, göra invändningar, överföra uppgifterna, begränsa behandlingen, återkalla samtycket, få information om vilka uppgifter som Administratören behandlar samt lämna klagomål till direktören för byrån för skydd av personuppgifter [Urząd Ochrony Danych Osobowych]. Dessa rättigheter kan du utöva genom att kontakta den Administratören på följande e-postadress: odo@limitless.pl. Dina uppgifter ska överföras utanför EU och de ska inte användas till automatiserat beslutfattande eller profilering. Administratören behöver dina personuppgifter för att uppnå det angivna målet med persondatabehandlingen. Personuppgifterna uppges frivilligt men om du inte gör det kan du inte delta i rekryteringsprocessen.

Om du har frågor, skriv till oss – vi svarar gärna 😉

Kolla upp oss på