Pardot

Pardot

Regelbunden uppdatering av innehåll – både internt och externt – för med sig stor åtgång av både tid och pengar. Genom att automatisera dessa operationer på B2B-nivån kommer du att snabbt skapa involverande landing pages, postutskick och formulär. Alla dessa funktioner kröns av integreringen med externa system som omfattar flera plattformar.

För vem?

För företag som implementerar B2B-marknadsföring och vill inom kort tid publicera innehåll i olika format samtidigt som de mäter kampanjernas effektivitet.

Fördelar:

Personanpassade postutskick.

Effektiv planering av försäljningstratten.

Snabb och enkel implementering gällande marknadsförings- och försäljningsstrategier.

Optimerad konvertering av nya leads.

Framtagning av formulär som används i kommunikationen med kunderna.

Skapande av involverande landing pages.

Avancerade integreringsmöjligheter av Pardot-appen med externa verktyg.

Dataanalys baserad på kundernas handlingar.

Fyll i formuläret för att se produktdemo!


Administratör och personuppgiftsansvarige är Limitless Technologies Sp. z o.o. med säte i Warszawa i Polen (00-193), ul. Stawki 2. Dina personuppgifter behandlas för genomförande av avtal, utskick av marknadsföringsinformation samt för administratörens publicering av dina bilder.
Mer