Sales Cloud

Försäljning med Sales Cloud

En välordnad försäljningsprocess betyder en snabbare reaktion på kundernas behov, smidigare konvertering av leads och slutförande av transaktioner. Behov av B2B-försäljning-team tillgodoser vi med hjälp av Salesforce CRM-verktyget. Agera via flera kanaler och reagera på kundernas frågor och förväntningar omedelbart. Nå dina företagsmål med Salesforce!

För vem?

För företag som snabbt vill förbättra sina säljaktiviteter samtidigt som de behåller samma nivå av interaktion med den potentiella kunden.

Fördelar:

Ökning av försäljningen tack vare mer sammanhängande processer och förfaranden.

Produktivitetsökning – automatisering av teamets operationer.

Kontinuerlig kontroll av mål och enkel hantering av data.

Tillgänglighet via stationära och mobila enheter.

Fyll i formuläret för att se produktdemo!


Administratör och personuppgiftsansvarige är Limitless Technologies Sp. z o.o. med säte i Warszawa i Polen (00-193), ul. Stawki 2. Dina personuppgifter behandlas för genomförande av avtal, utskick av marknadsföringsinformation samt för administratörens publicering av dina bilder.
Mer