Salesforce-plattform

Individuella lösningar med Salesforce-plattformen

Salesforce ska alltid uppfylla dina förväntningar. Upptäck möjligheterna med Salesforce-plattformen – carte blanche för varje företag som förväntar sig framstående implementeringar och resultat! Tillsammans ska vi utveckla applikationer och verktyg som kommer att öka ditt teams effektivitet och allt detta utan att behöva programmera – kundernas inköpsvägar, överskådliga kalkylark och oändligt många andra lösningar väntar på att bli implementerade.

För vem?

För företag som letar efter dedikerade lösningar och vill skapa helt funktionsdugliga applikationer och verktyg så snabbt som möjligt.

Fördelar:


Snabbt genomförande av projekt utan behov för programmering.

Skapande av lösningar anpassade till varje avdelnings specifika egenskaper.

Avlastning av det interna utvecklingsteamet och förbättring av dess produktivitet.

Färre fel i de skapade applikationerna och verktygen.

Nedladdning av avgiftsfria och avgiftsbelagda applikationer från AppExchange-butiken.

Fyll i formuläret för att se produktdemo!


Administratör och personuppgiftsansvarige är Limitless Technologies Sp. z o.o. med säte i Warszawa i Polen (00-193), ul. Stawki 2. Dina personuppgifter behandlas för genomförande av avtal, utskick av marknadsföringsinformation samt för administratörens publicering av dina bilder.
Mer