Cyfrowe przedsiębiorstwo ze wsparciem Hitachi

Hitachi

Rozwiązania Hitachi odpowiadają na szybko zmieniające się wymagania związane z cyfryzacją przedsiębiorstw, dodatkowo przyśpieszone przez nowe formy zdalnej pracy związane z pandemią COVID-19 i koniecznością dostosowania środowiska pracy, procesów i infrastruktury dla celów zachowania ciągłości biznesowej.

Najważniejsze obszary działalności cyfrowego przedsiębiorstwa i korzyści wynikające ze wsparcia danych obszarów rozwiązaniami Hitachi obejmują:

  • SEAL – Cyfrowy obieg informacji w przedsiębiorstwie (tzw. Paperless)
  • HCP Anywhere – Cyfrową komunikację dwukierunkową z klientami i partnerami biznesowymi
  • HCP + HCPortal – Wszystkie dokumenty wymagające długoterminowego przechowywania umieszczone na platformie „Trwały Nośnik” zgodnej z wymaganiami regulatora oraz RODO.
  • Kombinacja powyższych – Automatyzację kluczowych procesów dla przedsiębiorstwa (tj. onboarding klientów, podpis elektroniczny, proces uzyskiwania zgód, cykl życia danych od wytworzenia, poprzez zabezpieczenie do cyfrowego wymazania).

Wykorzystujemy do tego bardzo szerokie portfolio rozwiązań Hitachi tj.:

  • Obiektowe macierze dyskowe zapewniające bezpieczne przechowywanie danych zgodnie z regulacjami prawymi
  • Najnowocześniejsze i najbardziej wydajne macierzy dyskowe gwarantujące niezawodność w oparciu o jedyną na rynku „Gwarancję 100% dostępu do danych”.
  • Efektywne kosztowo przechowywanie i zabezpieczanie danych dzięki wykorzystaniu technologii redukcji danych tj. kompresja i deduplikacja.
  • Platformę do cyfrowej komunikacji z klientem i dwukierunkowej wymiany treści opartą na rozwiązaniach Hitachi tj. HCPortal oraz HCPAnywhere.

Jak pokazują dane zebrane przez PwC oraz Gartner, jednym z najpoważniejszych wyzwań stojących przed przedsiębiorstwami w erze cyfryzacji jest sprawny i efektywny kosztowo obieg informacji. Dane statystyczne pokazują, że nawet 60% pracowników poświęca co najmniej godzinę swojego czasu na ponowne stworzenie dokumentu, który już w organizacji istnieje. A wykwalifikowani specjaliści spędzają nawet 50% swojego czasu na wyszukanie odpowiednich dokumentów i do 15% swojego czasu na zapoznanie się z nimi.