SAS

SAS Polska jest firmą dobrze postrzeganą dzięki licznym, zakończonym sukcesem wdrożeniom realizowanym zarówno dla klientów polskich, jak i zagranicznych. SAS ma ugruntowaną pozycję lidera w obszarach, w których niezbędne jest kompleksowe podejście do działań strategicznych oraz dobór rozwiązań, które będą najbardziej efektywne i korzystne w danym obszarze. Oferta SAS obejmuje nie tylko światowej klasy rozwiązania, ale też bogate doświadczenie zespołu polskich ekspertów.

Klienci SAS w Polsce reprezentują takie sektory rynku, jak bankowość, ubezpieczenia,
telekomunikacja, przemysł, handel detaliczny oraz sektor publiczny:

 • PKO Bank Polski S.A.
 • Bank Pekao S.A.
 • ING Bank Śląski S.A.
 • Bank Millennium S.A.
 • Alior Bank S.A.
 • Getin Noble Bank S.A.
 • Narodowy Bank Polski
 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń
 • Generali
 • Allianz
 • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
 • Orange Polska S.A.
 • P4 Sp. z o.o.
 • PKN Orlen S.A.
 • innogy Polska S.A.
 • Inter Cars S.A.
 • Jeronimo Martins Polska S.A.
 • Ministerstwo Finansów
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Centrum Informatyczne Edukacji
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Narodowy Instytut Onkologii
 • Instytut Kardiologii
 • Frontex

SAS na świecie

SAS jest Największą Prywatną Firmą Sprzedającą Oprogramowanie na świecie. Inwestycje SAS przekraczające 25% w badania i rozwój są legendarne.
SAS oferuje rozwiązania biznesowe oparte na analityce, dzięki którym może sprostać przewidywaniom i oczekiwaniom klienta, jak również przewyższyć zakładane przez klienta cele. SAS pomaga organizacjom zrozumieć ich czynniki biznesowe i tworzyć odpowiedzi na złożone problemy. Cztery poniższe kluczowe filary stanowią podstawę wszystkich rozwiązań biznesowych SAS:

Analityka I Sztuczna Inteligencja. Organizacje używają wiodących narzędzi analitycznych SAS do mierzenia tego, co ma dziś znaczenie, identyfikowania optymalnych działań, ujawniania zagrożeń i włączania uczenia maszynowego do procesów biznesowych.

Zarządzanie Ryzykiem. SAS posiada sprawdzone metodologie i najlepsze praktyki, aby pomóc klientom zbudować kulturę o wysokiej świadomości ryzyka, zoptymalizować kapitał i płynność oraz spełnić wymogi regulacyjne.

Zarządzanie Informacją. Pomagamy klientom zarządzać ogromną ilością danych, które szybko rosną pod względem objętości, szybkości, częstotliwości i złożoności. Oferujemy ujednolicone podejście, które obejmuje integrację danych oraz jakość danych w trybie wsadowym i strumieniowymi w czasie rzeczywistym.

Business Intelligence. Nasze oprogramowanie umożliwia podejmowanie decyzji opartych na faktach, dostarczając właściwych informacji, właściwym osobom, we właściwym czasie. Nasze intuicyjne interfejsy umożliwiają każdemu – na każdym poziomie umiejętności – szybki dostęp do danych i tworzenie raportów.