En digital bedrift med støtte fra Hitachi

Hitachi

Hitachi-løsninger svarer på de raskt skiftende kravene til digitaliserende virksomheter, ytterligere akselerert av nye former for fjernarbeid knyttet til COVID-19-pandemien og behovet for å tilpasse arbeidsmiljø, prosesser og infrastruktur for å opprettholde forretningskontinuitet.

Nøkkelområdene for digital virksomhetsdrift og fordelene ved å støtte disse områdene med Hitachi-løsninger inkluderer:

  • SEAL – den digitale informasjonsflyten i bedriften (den såkalte Paperless)
  • HCP Anywhere – Digital toveiskommunikasjon med kunder og forretningspartnere
  • HCP + HCPortal – Alle dokumenter som krever langvarig lagring plassert på “Durable Medium”-plattformen (varig medium-plattformen) i samsvar med kravene fra regulatoren og GDPR.
  • Kombinasjon av ovennevnte – Automatisering av nøkkelprosesser for virksomheten (dvs. kundebord, elektronisk signatur, godkjenningsprosess, datas livssyklus fra generering, gjennom sikkerhet til digital sletting).

For dette bruker vi en veldig bred portefølje av Hitachi-løsninger, det vil si:

  • Objektorienterte diskmatriser (disk arrays) som garanterer sikker datalagring i samsvar med lovbestemmelser.
  • De mest moderne og effektive diskmatriser som garanterer pålitelighet basert på den eneste “Garanti for 100% datatilgang” på markedet.
  • Kostnadseffektiv datalagring og beskyttelse takket være bruk av teknologier for datareduksjon, dvs. komprimering og deduplisering.
  • Plattform for digital kommunikasjon med kunden og toveis innholds-utveksling basert på Hitachi-løsninger, dvs. HCPortal og HCPAnywhere.

Som det fremgår av dataene som er samlet inn av PwC og Gartner, er en av de alvorligste utfordringene bedriftene står overfor i den digitale tidsalderen den effektive og kostnadseffektive informasjonsflyten.
Statistikk viser at opptil 60% av de ansatte bruker minst en time av tiden sin på å lage et dokument som allerede finnes i organisasjonen.
Og dyktige fagpersoner bruker opptil 50% av tiden sin på å lete etter relevante dokumenter og opptil 15% av tiden sin til å lese dem.