Citrix

Citrix har sedan 30 år stött den digitala omvandlingen genom att skapa integrerade tekniska tjänster som används för applikationsskydd och datasäkring samt för att garantera tillgång till dem varsomhelst, närsomhelst, från alla nätverk och enheter.

Citrix-teknologin är baserad på intern eller molnbaserad infrastruktur, vilket förkortar implementeringstiden ända ner till enstaka dagar.

Tillhandahållande av applikationer och säkerhet
Tillhandahåll säker och problemfri applikationsfunktion i varje infrastruktur.

Citrix Workspace

Ta bort alla hinder och administrera de viktigaste aspekterna av användarnas arbete.

Citrix ADC

Skapa perfekt användarupplevelse tack vare hastigheten och dynamiken från en enda kodbas.

Citrix Virtual Apps and Desktops

Skapa en modern virtuell arbetsmiljö genom att tillhandahålla appar och desktoppar till varje enhet och från varje moln.

Citrix SD-WAN

Optimera leveransen av applikationer i det säkra och flexibla WAN-nätverket.

Citrix Virtual Apps and Desktops Standard for Azure

Leverera applikationer enkelt genom Microsoft Azure-plattformen med hjälp av en fullständig DaaS-lösning (desktop som service).

Citrix Application Delivery Management

Få uppgifter om apparna för att påskynda deras införande och problemlösning.