Ett digitalt företag med Hitachi-stöd

Hitachi

Hitachi-lösningar uppfyller snabbt växlande krav relaterade till digitalisering av företag, ytterligare påskyndade av nya former av distansarbete som uppstod på grund av covid-19-pandemin och nödvändigheten till anpassning av arbetsmiljö, processer och infrastruktur för att behålla affärskontinuitet.

De viktigaste områdena av det digitala företagets verksamhet och fördelar med att stödja dessa områden med Hitachi-lösningar är bland annat

  • SEAL – Digitalt informationsflöde inom företaget (s. k. Paperless)
  • HCP Anywhere – Digital tvåvägskommunikation med kunder och affärspartner
  • HCP + HCPortal – Alla dokument som kräver långvarig lagring är placerade på en „Varaktigt Medium”-plattform som uppfyller myndigheternas och dataskyddsförordningens krav.
  • Kombination av de ovannämnda funktionerna – automatisering av nyckelprocesser (dvs. onboarding av kunder, elektronisk signatur, inhämtning av samtycken och hantering av datalivscykeln från framställningen till skydd till digital radering).

För detta använder vi Hitachis omfattande lösningsportfölj, dvs.:

  • Objektlagringssystem som möjliggör säker datalagring i enlighet med lagen.
  • De modernaste och mest effektiva lagringssystem som garanterar tillförlitlighet med stöd av marknadens enda „100% Garanti för dataåtkomst” på marknaden.
  • Kostnadseffektiv datalagring och dataskydd tack vare datareduktionstekniken, dvs. komprimering och deduplicering.
  • En plattform för digital kommunikation med kunden och dubbelriktat utbyte av innehåll baserat på Hitachis lösningar: HCPortal och HCPAnywhere.

Uppgifter samlade av PwC och Gartner visar att en av de allvarligaste utmaningarna som företag star inför i den digitala eran är att skapa ett smidigt och kostnadseffektivt informationsflöde.
Statistiska uppgifter visar att upp till 60% anställda ägnar åtminstone en timme åt att skapa ett dokument som redan finns i organisationen. Kvalificerade experter ägnar upp till 50% av sin tid åt att leta efter relevanta dokument och upp till 15% av tiden åt att granska dem.