Veritas

Veritas Technologies erbjuder avancerade världsledande lösningar inom datahantering som bemöter även mest komplexa affärsbehov.
Genom att använda Veritas-plattformen kan små, medelstora och stora företag fullständigt analysera sina mest värdefulla resurser – information.
Nuförtiden används Veritas-lösningar av 99% av de 100 främsta företag på den prestigefyllda Fortune 500-listan.

Veritas-lösningar är indelade i tre grupper:

Availability

  • Applikationer och data förblir effektiva och feltoleranta
  • Tillgång 24/7

Protection

  • Säkerhetskopiering och tillförlitlig återställande av data
  • Datasäkerhet i fjärrbelägna datacentraler

Insight

  • Tillgång till data utan att slösa med resurser