FinTech & InsurTech Digital Congress programråd

15. juli 2020
Kamil Smuga, CIO og VP Limitless deltok på et eksternt møte i FinTech & InsurTech Digital Congress programråd.
Diskusjonen var viet til å oppdatere agendaen for kongressen med tanke på endringene som fintech- og insurtech-sektoren møtte i 2020.
Kamil Smuga presenterte spørsmålet om å bygge et konkurransefortrinn i den nåværende formen for virksomheten, med oppmerksomhet om behovet for å gjenoppbygge modellen for funksjoner til selskaper i forskjellige bransjer:
” Det første trinnet er digitalisering av bedriften – overføring av salg, kundeservice og markedsføringsaktiviteter online.
Det neste trinnet er å ha teknologien som lar deg endre disse prosessene eller implementere nye på en enkel måte.
Det blir avgjørende å bevege seg mot Agile organisasjon; som er i stand til å implementere og svare på endringer. ”