Posiedzenie Rady Programowej EuroPOWER & OZE POWER

29 czerwca 2023 r. w The Westin Warsaw Hotel odbyło się posiedzenie Rady Programowej Konferencji Energetycznej EuroPOWER & OZE POWER. Jest to najważniejsza konferencja energetyczna w kraju, będąca miejscem konsultacji społecznych przedstawicieli rządu ze wszystkimi reprezentantami branży. Spotkanie Rady miało na celu dyskusję nad ramami programowymi kolejnej edycji wydarzenia. Limitless Technologies reprezentował Artur Drobiecki, VP of Sales. 

W skład Rady Programowej EuroPOWER & OZE POWER wchodzą prezesi i członkowie zarządów kluczowych dla rynku podmiotów, reprezentanci administracji centralnej, przedstawiciele świata nauki i stowarzyszeń branżowych, którzy wspólnie wpływają na kształt przyszłości energetyki i polskiej gospodarki. 

W trakcie obrad poruszono zagadnienia związane z:

  • Zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego,
  • Bioenergią, gospodarką wodorową i magazynowaniem energii,
  • Rolą danych w transformacji sektora energii,
  • Budowaniem local contentu,
  • Przygotowaniem polskiej infrastruktury transportowej pod dalszy rozwój elektromobilności,
  • Perspektywami rozwoju energii jądrowej w Polsce,
  • strategiami, narzędziami i najlepszymi praktykami finansowania projektów OZE,
  • Szansami i zagrożeniami rozwoju digitalizacji w energetyce,
  • Sposobami pobudzenia transformacji ciepłownictwa w Polsce i UE

Kolejna edycja EuroPOWER & OZE POWER odbędzie się 8-9 listopada w Warszawie. Serdecznie zachęcamy do udziału!

Przeczytaj relację z wydarzenia