Lunch & Learn – skuteczna analiza biznesowa

24 sierpnia 2022 r. odbyło się spotkanie Lunch&Learn, organizowane przez zespół Limitless Technologies. Było to kolejne wydarzenie, wchodzące w cykl spotkań otwartych dla osób spoza organizacji.

Jak wyglądają spotkania Lunch & Learn w Limitless Technologies?

Lunch & Learn to krótkie spotkanie szkoleniowe połączone z lunchem, trwające zazwyczaj ok. 60 minut. Głównym celem wydarzenia jest dyskusja na wybrany wcześniej temat oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z pozostałymi uczestnikami spotkania. Tematy rozważań są bardzo zróżnicowane – od spraw typowo technicznych, dotyczących ekosystemu Salesforce, po organizację pracy na projekcie i doświadczenia z dnia codziennego.

Tematem ostatniego wydarzenia była analiza biznesowa.

Jako że w lunchu brały udział osoby o zróżnicowanym poziomie doświadczenia oraz pełniące różne role projektowe, spotkanie rozpoczęło się od zdefiniowania pojęcia analizy biznesowej. Stosując przykłady z dnia codziennego, prowadzący wyjaśnili pozostałym uczestnikom spotkania, czym jest analiza biznesowa,a następnie omówili jej etapy.

Spotkanie było miejscem żywiołowej dyskusji na temat produktów analizy biznesowej, wśród których wymieniono m.in:

  • Rysunki procesów BPMN,
  • User Stories,
  • Solution Design,
  • Test cases.

Każdy z uczestników miał możliwość wskazania najbardziej istotnych – jego zdaniem – elementów analizy biznesowej, ocenić ich skuteczność oraz podzielić się swoimi doświadczeniami. Omówiono również cechy, które powinien posiadać dobry analityk, dzięki czemu każdy mógł ocenić swoje wrodzone predyspozycje do przeprowadzania skutecznych analiz. Pozostałą część lunchu poświęcono spotkaniom warsztatowym, w trakcie których konsultanci Salesforce przeprowadzają analizę biznesową. Słuchacze mieli okazję wykorzystać zdobytą w trakcie lunchu wiedzę do optymalizacji działań projektowych w swojej organizacji.