Posiedzenie Rady Programowej Smart City Forum

8 września 2023 r. odbyło się zdalne posiedzenie Rady Programowej Smart City Forum. Prezydenci polskich miast oraz przedstawiciele firm dostarczających rozwiązania dla smart cities spotkali się w celu ustalenia ram programowych kolejnej edycji kongresu. W wydarzeniu wziął udział Tadeusz Osowski, Director of Smart City, Innovation and Digital Transformation, Limitless Technologies.

W trakcie posiedzenia omówiono następujące tematy:

 • ścieżka zielonej transformacji w duchu ESG, 
 • działania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, 
 • ochrona infrastruktury krytycznej i decentralizacja źródeł energii z perspektywy miasta,
 • alternatywne źródła energii,
 • ograniczenia organizacyjne zwinnych miast w Polsce, 
 • planowanie smart budżetu i alternatywne źródła finansowania,
 • wyzwania HR’owe w samorządach,
 • szanse i zagrożenia jakie niosą ze sobą najnowsze technologie, 
 • bezpieczeństwo cyfrowe urzędów, 
 • wyzwania związane z planowaniem przestrzennym, 
 • plan zrównoważonej mobilności, 
 • efektywne metody i trendy zarządzania infrastrukturą drogową, 
 • przyszłość transportu i komunikacji oraz nowe technologie w transporcie, 
 • strategie rozwoju w obliczu kryzysu.

 

XVII Smart City Forum odbędzie się 20-21 listopada 2023 r. w The Westin Warsaw Hotel. Serdecznie zachęcamy do udziału.

Przeczytaj relację z wydarzenia