Udział Limitless Technologies w 10. FinTech & 9. InsurTech Digital Congress

29-30 września 2021 r. odbył się 10. FinTech & 9. InsurTech Digital Congress – dwudniowe wydarzenie zrzeszające specjalistów z sektora finansowego i ubezpieczeniowego oraz pasjonatów nowoczesnych technologii. Kongres stwarza pole do dyskusji na temat rozwiązań, które najbardziej transformują branżę fintech i insurtech. Limitless Technologies po raz kolejny wzięło udział w wydarzeniu jako Partner Strategiczny.

Pierwszego dnia kongresu Kamil Smuga, CTO & VP Limitless Technologies wziął udział w “Fintech & InsurTech Stage. Burza mózgów!”. W trakcie dyskusji poruszył temat wykorzystania rozwiązań chmurowych w sektorze finansowym. Wskazując na znaczny wzrost poziomu inwestycji w sektorze Fintech w Europie w ostatnich latach, przedstawił w jaki sposób zwiększyć konwersję przy jednoczesnym dostarczaniu wartości.

Reprezentant Limitless Technologies zwrócił uwagę na istotę wykorzystania danych – ich centralizację poprzez współpracę marketingu, sprzedaży i obsługi klienta. Udowodnił, że zastosowanie Cloud Pack’ów w Fintech zapewnia widoczność danych pochodzących z różnych źródeł w jednym miejscu. Ponadto, automatyzacja powtarzalnych procesów biznesowych (takich jak ofertowanie i generowanie umów) prowadzi do zwiększenia konwersji oraz dostarczenia faktycznej wartości dla klienta.

Więcej