Udział Limitless Technologies w posiedzeniu Rady Programowej Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji

5 lipca 2021 r. w hotelu The Westin Warsaw odbyło się spotkanie Rady Programowej Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji. Wraz z ekspertami branży handlowej dyskutowaliśmy na temat agendy 3 edycji Kongresu. Limitless Technologies reprezentował Artur Drobiecki, Head of Sales.

Podczas posiedzenia wskazano perspektywy rozwoju i wyzwania polskiego handlu. Omówiono m.in. bieżące trendy i strategie handlowe, nowe rozwiązania biznesowe oraz ewolucję e-commerce. Nie zabrakło również tematów związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz transformacją cyfrową.

Kongres Nowoczesnej Dystrybucji odbędzie 24-25 listopada 2021.

Więcej