Limitless Technologies deltog i ett möte med Smart City Forums programråd

Som Strategisk Partner till 12 upplagan av Smart City Forum deltog vi i ett möte med programrådet för 12 upplagan av evenemanget. Online-mötet ägde rum den 12 februari 2021.